ההרשמה מהווה אישור הגעה לאירוע לטובת אומדן המשתתפים, לאחר אישור ההגעה באפשרותך לבחור איזה מסלול שתרצה על פי הפירוט המופיע באתר.
חטיבה 188
חטיבה 7
חטיבה 179
דגשים באתר נתיבי הגבורה